Zgodovina Wing Chuna

Prvi zapisi o borilni veščini kung fu izhajajo iz leta 1100 p.n.š. Neprestani politično socialni nemiri na Kitajskem, nekateri od njegovih največjih filozofov in njihova verovanja, prastara kultura s svojimi principi o religiji, zdravju in kozmologiji; vse to je vplivalo na kung fu, spreminjajoč ga iz principa borbe v način življenja.

Zgodovina Wing Chuna (Ving Tsun, Wing Tsun) je polna zgodb in legend, ki se prepletajo in mnogi stili si delijo skupne teze o njihovem nastanku. Težko je izluščiti resnico.

Sredi 17. stoletja je Manču vojska okupirala Kitajsko in čeprav je predstavljala le 5% prebivalstva, je zasužnjila večinsko populacijo. Hone, ki so predstavljali 90 % Kitajske ter jih prikrajšala za mnoge pravice, med temi tudi učenje borilnih veščin. Z namenom, da bi ustvarili novo revolucionarno armado, so se v templju Shaolin, ki so ga oblasti spoštovale kot budistično svetišče, zbrali mojstri petih najboljših stilov kung fuja, da bi jih združili v eno superiorno borilno veščino - Wing Chun, kar v prevodu pomeni upanje v prihodnost. 

Še preden so izpopolnili ta novi stil, so oblasti izvedele za njihovo početje in porušile tempelj do temeljev ter neusmiljeno pobile vse, ki so se tam zadrževali. Edina preživela je bila nuna z imenom Ng Mui, ki je do konca izpopolnila stil in ga prenesla naprej.

Izkazalo se je, da je Wing Chun veliko bolj efektiven in enostaven za učenje, saj je njena pastorka, ki ji je dala ime po veščini, Yim Wing Chun, zmagovala na prestižnih turnirjih, kjer so se borili za denar in premagovala fizično veliko močnejše nasprotnike.

Novejša zgodovina

Zaradi Kitajske konservativne tradicije se je kung fu prenašal iz roda v rod le v najožjih družinskih krogih, zato je ostal skrit zahodnim kulturam. Da bi ohranili svojo skrivnost, so pozneje razvili modificirano različico, ki je bistveno prikrajšana in ohromljena ter z njo poučevali širšo javnost, originalni stil pa prenašali le svojim potomcem.

Wing Chun so do leta 1972 učili izključno Kitajce, kar je bila želja velikega mojstra Yip Mana (Ip Man). Po smrti Yip Mana so njegovi učenci odprli šole po celem svetu. Med njegove najbolj znane učence spada legendarni Bruce Lee.

Življenje te velike legende Wing Chuna je upodobljeno v trilogiji filmov Yip Man. Kljub običajnemu pretiravanju in romantizaciji glavnih likov, so pripomogli k prepoznavnosti tega edinstvenega stila.

Wing Chun zajema vse načine borbe:  pokončno borbo, tako imenovani standup fight, borbo na tleh, z raznimi rušenji, prijemi in vzvodi ter borbo z in proti orožju. Vsebuje tudi aspekte meditacije, koncentracije misli, poznavanje človeške anatomije, akupresure in spodbujanje notranje »chi« energije.